Hukuk Büroları

Farklı alanlardaki hukuki durumların en kısa sürede sonlandırılması ve olumlu sonuçların alınması için konusunun ve o yasaların uzmanı avukatlar ile çalışılmalıdır. İş hukuku konusunda bir dava görülecek ise o konuda deneyimli ve iş kanunu konusunda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışılmalıdır. Ankara şehrinde de birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bireysel olarak görülecek davaların yanında kurumsal olarak davalarında ankara hukuk büroları ile avukat yardımı alınarak görülmesi önemlidir. Davalardan başarılı bir şekilde olumlu sonuç alınması ve dava sürecinin kısa tutulmasının sağlanması konusunda avukatların yardımları oldukça önemlidir. Kurumsal olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve İcra Hukuku gibi birçok alanda dava konuları oluşabilmektedir.

Avukat Nasıl Seçilir ?

1-Soru sormaktan çekinmeyin

2-Dilediğiniz konularda aydınlatıcı cevaplar bekleyin

3-Gerekli internet, sosyal araştırma konularına eğilin

4-Direkt inanmak yerine, sorgulamayı seçin

5-Avukatın hangi alanda uzman olduğunu öğrenin

6-Avukatın konuşma tarzına, yazım şekline ve kendini ifade etme biçimine dikkat edin

7-Avukatın elindeki davalara nasıl eğildiğini öğrenin

Vekalet verirken gerekli belgeler ?

Vekaletname için gerekli belgeler

1-Kişilerin vekalet vermek için TC kimlik numaralarını ve 2 adet fotoğraflarını ibraz etmeleri istenir.

2-Tüzel kişiler için ise yetkili kişiden imza sirkülerinin, kimliğinin ve talimatlarını içeren bir belgenin ibrazı istenir.

3Eğer vekaletname Türkiye’de hazırlanıp yurt dışında kullanılacaksa, o ülkenin anadiline bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekir.

 

Türkiye’de uygulamada olan 2 adet vekaletname türü vardır:

 

1-Genel vekaletname

2-Özel vekaletname

Avukata vekalet verme

Vekaletname bir kişinin diğer bir kişiyi kendi adına hareket edebilmesi amacıyla yetkilendirdiği belgeye denir. Bu belgeyle kişiye genel yetki verilebileceği gibi sınırlı yetkiler de verilebilir. Belgelerin söz konusu ülke kurallarına göre hazırlanması ve o ülkede bulunan bir noter tarafından tasdik edilmesi gerekir.

 

Vekaletnameler bir nedenle yurt dışında olanlar ya da teknik bilgi sahibi olanlar tarafından temsil edilmesi gerektiğini düşünenler için işlerini devam ettirebilmek adına yararlıdır. Ayrıca herhangi bir sağlık sorunu durumunda işlerin başka bir elden yürütülmesi de sağlanabilir.

 

Eğer işlem Türkiye’de gerçekleştirilecekse kişilerin noter huzurunda imza atmaları gerekir. Vekaletnameyi verenin tüzel bir kişilik olması durumunda ise, o tüzel kişiliği temsil eden kişinin yetkili olduğunu ispatlaması istenebilir.

Avukat Seçimi

Ankara, Türkiye’nin başkenti olması münasebetiyle hem bölge hem de dünya genelinde oldukça önemli bölgeler arasında yer alır. Ankara’daki huzurun temini için olmazsa olmaz olan hukuk, Ankara avukatları ile sağlam bir temel üzerinde bizi karşılar ve olası sorunların çözümü için taraflarca aranır. Ankara’nın yetenekli, uzman, kalifiye avukatları her türlü hukuk sorununa karşı Ankara halkının anında hareket ederken; doğru avukat ile çalışmanın ne kadar önemli olduğunu mutlaka dile getirmeliyiz. Avukatlık, oldukça zor bir meslektir; fakat her avukatın aynı kalitede olduğunu asla düşünemeyiz. Ayrıca farklı uzmanlık alanları olduğunu hesaba katmalı, buna göre gerekli durumdaki avukat ile iş yapmalıyız.

 

Vekalet Verme

Vekaletname bir kişinin diğer bir kişiyi kendi adına hareket edebilmesi amacıyla yetkilendirdiği belgeye denir. Bu belgeyle kişiye genel yetki verilebileceği gibi sınırlı yetkiler de verilebilir. Belgelerin söz konusu ülke kurallarına göre hazırlanması ve o ülkede bulunan bir noter tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Devamı

Hukuk Büroları Ankara

Kişilerin veya kurum ile şirketlerin davalara taraf olmaları durumunda sorunsuz bir yargılama süreci geçirmelerinde avukatlar ve hukuk büroları oldukça önem taşımaktadır. Hukuk bürolarında farklı alanlarda uzman avukatların olması nedeni ile davaların seyrini en iyi şekilde düzenlemek mümkün olacaktır. Birçok hukuk bürosu Ankara ilinde veya farklı illerde hizmet sunmaktadır. Bu hukuk bürolarında yerli veya uluslararası müvekkiller olabilmektedir. Birçok hukuk bürosu ülkemiz dışındaki hukuk sistemleri veya ülkemizdeki hukuki süreçler için yabancı tarafların davalarına da bakabilmektedir. Tamamen hukuk bürosu ve hukuk bürosundaki avukatların uzmanlık alanları ile alakalı olarak bu durumlar değişkenlik gösterebilmektedir. Bireylerin ve kurumların mahkemelerde temsil edilmesi ve hukuki süreçlerde yardım edilmesi konusunda hukuk büroları ile çalışılabilmektedir.

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Avukat | Arabulucu Avukatlar | Ankara Arabulucuk | Ankara Arabulucular | Ankara İcra Avukatı | Ankara Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatları | Dosya Masrafı İadesi |