Vekalet Nasıl Verilir ?

Vekaletname bir kişinin diğer bir kişiyi kendi adına hareket edebilmesi amacıyla yetkilendirdiği belgeye denir. Bu belgeyle kişiye genel yetki verilebileceği gibi sınırlı yetkiler de verilebilir. Belgelerin söz konusu ülke kurallarına göre hazırlanması ve o ülkede bulunan bir noter tarafından tasdik edilmesi gerekir.

 

Vekaletnameler bir nedenle yurt dışında olanlar ya da teknik bilgi sahibi olanlar tarafından temsil edilmesi gerektiğini düşünenler için işlerini devam ettirebilmek adına yararlıdır. Ayrıca herhangi bir sağlık sorunu durumunda işlerin başka bir elden yürütülmesi de sağlanabilir.

 

 

Eğer işlem Türkiye’de gerçekleştirilecekse kişilerin noter huzurunda imza atmaları gerekir. Vekaletnameyi verenin tüzel bir kişilik olması durumunda ise, o tüzel kişiliği temsil eden kişinin yetkili olduğunu ispatlaması istenebilir.